Siemenviljelysten hoito

Siemenviljelysten hoito

Voivatko oksikkaat ja monihaaraiset männyt siemenviljelyksillä tuottaa hyvälaatuista siementä?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jalostettua männyn siementä tuotetaan siemenviljelyksillä, jossa kasvatetaan perimältään parhaiden kantapuiden klooneja. Siemenviljelysten puut ovat saaneet alkunsa varttamalla, jossa valikoidun kantapuun oksa on kiinnitetty pieneen puuntaimeen. Vartettu oksa ottaa latvan paikan ja näin voidaan olla varmoja, että siemenviljelyksellä kasvatettavilla puilla, eli vartteilla, on sama hyvä perimä kuin kantapuilla.

Siemenviljelyksillä vartteita kasvatetaan harvassa asennossa ja niiden halutaan kasvavan mahdollisimman oksikkaiksi. Männyn emikukinnot kehittyvät oksien kärkiin, joten monilatvaisilla ja oksikkailla vartteilla on parhaat edellytykset tuottaa hyvä käpysato. Sääolosuhteet vaikuttavat vartteiden tuottamaan käpy- ja siemenmäärään, mutta tuotantokykyyn voidaan vaikuttaa myös erilaisilla hoitotoimenpiteillä. Siemenviljelyksiä muun muassa lannoitetaan, harvennetaan ja leikataan säännöllisesti.

Vartteiden leikkauksessa latvat katkaistaan ja sivuoksia leikataan, jotta vihreä latvusosa tuuheutuisi entisestään. Leikkaamalla pidetään kurissa myös vartteen kasvua, jotta käpysadon kerääminen olisi mahdollista. Kuvassa on kevättalvella 2022 leikattuja vartteita, jotka tuottavat korkealaatuista 1,5. sukupolven valiosiementä. Katso tarkemmin miten sivuoksien leikkaus siemenviljelyksillä toteutetaan.