Siemenviljelykset

Ensimmäiset siemenviljelykset

Suomen metsänjalostus voimistui 1950-luvun lopulla, kun metsien tuottoa haluttiiin parantaa puuntarpeen lisäännyttyä. Jalostus aloitettiin valitsemalla kantapuita, jotka olivat laadultaan ja kasvultaan metsikön parhaimpia. Kantapuista tehtiin kasvullisesti vartteita, joilla emopuun ominaisuudet siirtyvät 100%:sti jälkeläiseen. Näistä vartteista perustettiin Suomen ensimmäiset siemenviljelykset 1950-luvun lopulla. Siemen Forelian vanhin tuotannossa edelleen oleva siemenviljelys, sv 25 Heinäsuo, on perustettu 1957.

Siemenviljelyksiä Suomen etelärannikolta Sodankylän korkeudelle

Tänä päivänä Siemen Forelialla on noin 100 siemenviljelystä ympäri Suomea — ja uusia perustetaan edelleen maa- ja metsätalousministeriön siemenviljelysten perustamissuunnitelman mukaisesti. Siemenviljelystemme tuotantoala on yhteensä noin 1400 hehtaaria ja uusia viljelyksiä on perusteilla noin 300 ha, kokonaisala yhteensä noin 1700 ha. Maantieteellisesti eteläisin siemenviljelyksemme sijaitsee Inkoossa ja pohjoisimmat Tervolassa. Valtaosa tuotannosta kohdistuu metsätaloudellisesti merkittäviin puulajeihin, mutta haluamme tukea myös metsien monimuotoisuutta esimerkiksi perustamalla ja ylläpitämällä myös jalojen lehtipuiden siemenviljelyksiä.

Tuotetut lajit määräytyvät luontaisten levinneisyysalueiden ehdoilla. Kullekin siemenviljelykselle on määrittelty oma käyttöalueensa. Siemenviljelykset pyritään perustamaan aina käyttöalueensa sisään tai mahdollisimman lähelle sitä. Tarkat määritelmät vaikuttavat siihen, mitä siemeniä kullakin alueella voidaan tuottaa ja myydä. Mäntyä ja kuusta tuotamme ja myymme Suomen etelärannikolta aina Sodankylän korkeudelle saakka.

Valikoituja parhaiden puiden siemeniä

Siemen Forelian siemenviljelykset on perustettu parhaista kantapuista tuotetuilla vartteilla. Valikoiduista kantapuista leikataan talvella pieni pala oksaa, joka pakastetaan. Kasvukauden alkaessa keväällä oksa vartetaan pieneen puuntaimeen niin, että taimeen tehdään pieni viilto, johon oksa kiinnitetään. Tällöin oksan ja taimenen solukot kasvavat yhteen ja varteoksa ottaa latvan paikan, jolloin vartteen perimä on sama kuin kantapuun perimä. Varteyksilö on biologisesti sukukypsä yksilö ja sen vuoksi se kykenee tuottamaan siemeniä heti, kun latvus on riittävän kehittynyt: se voi tuottaa kukintoja, vaikka varteyksilö olisi vain puoli metriä pitkä.

Siemenviljelykset koostuvat useiden kymmenien kantapuiden vartteista, jotka ristiinpölyttävät toisiaan. Myös viljelyksiä ympäröivät metsät pölyttävät osan kukinnoista. Valikoinnin ja monipuolisen pölytyksen ansiosta siemenviljelyksillä tuotettu jalostettu siemen on monimuotoisempaa kuin tavallinen metsikkösiemen.

Huolellisella tuotannolla taataan siementen korkea laatu ja puhtaus

Vaihe 1: Siementen tuleentuminen ja keruu

Siementen tuotannossa vuosi alkaa syksyllä siemensadon kypsyessä. Silloin siemenviljelyksillä aloitetaan siemensadon keruu, joka kestää jopa vuodenvaihteeseen asti.

Vaihe 2: Siementen karistus Saarijärvellä

Keruun valmistuttua kävyt kuljetetaan Suomen suurimpaan karistamoon Saarijärvelle. Karistamossa kävyistä karistetaan siemenet karistuslinjoilla, jonka jälkeen siemenet puhdistetaan.

Vaihe 3: Siementen puhdistus

Siementen lenninsiivet poistetaan ennen ensimmäistä mekaanista puhdistusta. Olemme vakiinnuttaneet osaksi siementen puhdistusta Prevac-käsittelyn, jossa siemenerät puhdistetaan nopeasti ja tehokkaasti: käsittelyssä siemenet vesikäsitellään ja puhdistetaan alipaineella niin, että siemenerän heikot ja rikkinäiset siemenkuoret sekä muut roskat erotetaan hyvistä siemenistä. Käsittelyn jälkeen siemenille tehdään vielä viimeinen mekaaninen puhdistus, jonka jälkeen siemenet pakataan varastoastioihin kuljetusta varten.

Vaihe 4: Idätyskoe Rovaniemellä ja kuljetus asiakkaalle

Saarijärveltä siemenet siirretään Rovaniemelle siemenkeskukseen, jossa niiden laatu määritetään laboratoriossa idätyskokeella. Siemenet varastoidaan siemenkeskuksessa kylmä- tai pakkasvarastoihin ja laatukriteerit täyttävät siemenet kuljetetaan lopulta suoraan asiakkaille.

Siementen tuotannon vuodenkierrosta johtuen siementen myyntiaika on alkuvuodesta kesään saakka ja toimitukset painottuvat helmi-kesäkuuhun.

Vaihe 5: Siemenviljelysten hoito ja uusien viljelysten perustaminen

Edellisen vuoden sadon korjuun ja käsittelyn jälkeen keskitymme siemenviljelysten hoitoon ja perustamme uusia viljelyksiä. Hoitotoimet ovat lannoitusta, latvusten hoitoa, harvennusta, vesakontorjuntaa ja pintakasvillisuuden torjuntaa. Näillä toimenpiteillä pyrimme säilyttämään siemenviljelysten tuotantokyvyn mahdollisimman hyvänä. Kasvukauden sääolosuhteilla on tietenkin myös oleellinen vaikutus siemensadon määrään.

Jalostettujen siementen luotettava asiantuntija

Tuotamme siemenviljelyksillä perinnöllisesti korkealaatuisia männyn, kuusen, lehtikuusen, koivun, tervalepän ja jalojen lehtipuiden siemeniä. Siementen tuottamisen ja myymisen lisäksi tarjoamme palveluita käpyjen karistuksesta siementen itävyyden määrityksiin. Asiantuntijuuteemme luottavat niin suomalaiset taimitarhat, metsäyhtiöt kuin metsäalan toimijat.