Luonnon arvon vastuullista kehittämistä yli sukupolvien

Siemen Forelia rakentaa toiminnallaan kestävämpää tulevaisuutta — osana Metsähallitusta

Siemen Forelia on sitoutunut Metsähallituksen vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin. Toimimme liiketoiminnassa aktiivisesti ja kestävästi ympäristön, ihmisten ja yhteiskunnan hyväksi. Olemme luotettava yhteistyökumppani ja rakennamme kestävämpää tulevaisuutta kiinteässä vuorovaikutuksessa asiakkaiden ja kumppaneidemme kanssa.

Huolehdimme metsien geneettisestä monimuotoisuudesta

Uusien viljelysten perustamisen yhteydessä pidämme huolta viljelysten tuottaman siemenen geneettisen monimuotoisuuden säilymisestä. Geneettisesti monimuotoinen metsä luo edellytyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle.

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme muutokseen

Jalostuksen avulla voimme parantaa puuston laatua, kasvua ja terveyttä. Hyvin kasvavat puut sitovat kasvaessaan ilmakehän hiiltä ja lisäävät metsien hiilinieluja. Jalostuksella edistämme myös metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Metsistä saatavalla uusiutuvalla raaka-aineella on lisäksi suuri merkitys fossiilisten materiaalien korvaajana.

Olemme mukana Metsähallituksen ilmasto-ohjelmassa, jonka tavoitteena on edistää Suomen ilmastotavoitteita ja hiilineutraaliuden saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.