Jalostettu siemen on hyvän metsän perusta

Suosittelemme metsänuudistustyöhosi jalostettua siementä. Jalostetulla siemenellä perustettu metsä tuottaa yli 20% enemmän puuta kuin vastaava metsikkösiemenestä perustettu metsä. Jalostushyöty on monen paremmuuden summa, joka kannattaa hyödyntää.

Metsä tuottaa nopeammin ja enemmän euroja

Valitsemalla jalostettua siementä ja hoitamalla metsää hyvin metsän kiertoaika lyhenee 10-20 vuotta. Lisäksi puiden tekninen laatu paranee koska oksat ovat ohuempia ja oksakulmat parempia. Kasvunlisä on puuaineksen laatua parantavaa pituus ja paksuuskasvua - arvokas tukkiosuus kasvaa.

Monimuotoisuus ja sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Siemenviljelys koostuu useiden kymmenien kantapuiden vartteista, jotka ristiinpölyttävät toisiaan. Lisäksi ympäröivät metsät pölyttävät osan kukinnoista. Niinpä siemenviljelyksillä tuotettu siemen on aina vähintään yhtä monimuotoista kuin metsikkösiemen.

Ilmastonmuutokseen voi sopeutua käyttämällä jalostettua siementä. Jalostettua siementä testataan jatkuvasti maastokokeissa, sen menestyminen erilaisissa ilmasto-olosuhteissa tunnetaan hyvin. Siksi sen käyttäminen metsänviljelyssä on turvallista ja ennakoivaa.