Asiakastiedote: Siemen Forelia suhtautuu vakavasti Arctic Groupiin kohdistuvaan rikosepäilyyn

Asiakastiedote: Siemen Forelia suhtautuu vakavasti Arctic Groupiin kohdistuvaan rikosepäilyyn

Siemen Forelia suhtautuu vakavasti julkisuudessa esiintyneisiin tietoihin, joiden mukaan monialayhtymä Arctic Groupia epäillään ihmiskaupparikoksesta koskien thaimaalaisia marjanpoimijoita. Arctic Groupiin kuuluva Arctic International on toiminut Siemen Forelian urakoitsijana siemenviljelysten sadon keruussa osalla viljelyksistä. Siemen Forelia on pyytänyt Arctic Internationalilta lisäselvitystä tilanteesta.

Vakava rikosepäily tuli Siemen Forelian tietoon median julkaisemien uutisten kautta. Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja edellytämme ihmis- ja työoikeuksien kunnioittamista myös kaikilta sopimuskumppaneiltamme. Julkisuudessa esillä olleiden tietojen mukaan rikosepäilyt koskevat yhtiön eri liiketoimintaa, mutta haluamme varmistaa, että alihankintaketjussamme toimitaan lakien ja toimintatapaohjeemme mukaan vastuullisesti ja eettisesti. Olemme pyytäneet selvitystä epäilyyn liittyen Arctic Internationalilta ja jatkamme keskustelua yhtiön kanssa saamiemme tietojen pohjalta. Olemme yhteydessä myös viranomaisiin asian selvittämiseksi.

Arctic Internationalin työntekijöitä on työskennellyt useilla Siemen Forelian keruutyömailla syksyn 2023 aikana. Työntekijät ovat olleet työsuhteessa Arctic Internationaliin. Sopimus yrityksen kanssa kattaa siemenviljelysten sadon keruun vuoden 2023 loppuun saakka, mutta keruut sopimuksen kohteilla ovat aikaisen talventulon vuoksi jo päättyneet.

Siemen Forelia varmistaa sopimuskumppaneiden toiminnan vastuullisuutta ja edellyttää jokaisen urakoitsijan sitoutuvan toimintatapaohjeeseen, joka sisältää myös vaatimukset ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Olemme pyytäneet urakoitsijalta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja ulkomaalaisten työntekijöiden osalta Migrin ohjeiden mukaiset työnteko-oikeuden osoittavat selvitykset. Siemen Forelia on tarkastanut Arctic Internationalin toimittamat selvitykset ennen työnteon alkua ja valvonut työmailla työturvallisuutta ja työn laatua säännöllisesti. Työmaavalvonnassa ei ole havaittu poikkeavuuksia.

Tulemme arvioimaan tilannetta ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä saamiemme selvitysten ja viranomaistutkinnan perusteella ja toimimme tarvittaessa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Pidämme myös asiakkaamme ajan tasalla.

Lisätietoja:

Mikko Pulkkinen, toimitusjohtaja
040-6757441
mikko.pulkkinen@siemenforelia.fi