Jalostuksella nopeutetaan metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen

Jalostuksella nopeutetaan metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen

Jalostuksen avulla voidaan parantaa puuston laatua, kasvua, terveyttä sekä nopeuttaa sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Suomen metsänjalostuksen historia lähtee liikkeelle 1950-luvulta, jolloin perustettiin ensimmäiset siemenviljelykset. Näille 1. sukupolven siemenviljelyksille valittiin kantapuiksi laadultaan ja kasvultaan parhaita yksilöitä. Jalostusta on jatkettu vuosikymmenten aikana siten, että parhaista 1. sukupolven puista on valittu parhaat yksilöt 1,5 sukupolven perustaksi.

Seuraavaan jalostussukupolveen (2.0) liittyvät tutkimukset ovat parhaillaan käynnissä. Lue minkälaisia ominaisuuksia edellytetään tulevaisuuden puilta.