Vuosi 2020 on ottanut mutta myös antanut

Ei epäilystä, etteikö vuosi 2020 tulla muistamaan vielä pitkään poikkeuksellisena vuotena. Korona on hallinnut uutisointia ja elämääkin, mutta on niitäkin asioita, jotka ovat jatkaneet poikkeusoloista huolimatta omaa rataansa. Metsäalan toimintaan pandemia on vaikuttanut lopulta yllättävän vähän ja Siemen Forelialle vuosi on ollut jopa yllättävän kiireinen. Tämä kertonee siitä, että me metsäalan toimijat olemme työssämme elämän perusasioiden kanssa tekemisissä. Kaikkina aikoina puusta tehdään tuotteita, joita tarvitsemme jokapäiväisessä elämässämme.

Me siemenforelialaiset olemme kuluvana vuonna keskittyneet männyn sadon keräämiseen viime vuoden runsaan kuusen sadon jälkeen. Männyn sato on parin heikomman satovuoden jälkeen ollut viljelyksillämme erittäin hyvä. Olemme lähes koko maan kattaneen hyvän sadon takia keränneet poikkeuksellisesti myös hieman männyn metsikkösiementä, kun sitä on ollut tarjolla - edellisestä kerrasta onkin jo melkein 20 vuotta.  Iso kiitos kaikille mäntysadon keräyksiin osallistuneille yhteistyökumppaneille ja tietysti tärkeimmille eli itse kerääjille. Kävynkeräys ja sen myötä koko metsäpuiden siemenhuolto toimialana sai tänä vuonna huomattavan paljon julkisuutta ja hyvä niin.

Siemen Forelian toimintaperiaatteisiin kuuluu laajasti koko maan alueella toimiminen ja mahdollisimman monipuolisen lajivalikoiman ja laadukkaan siemenmateriaalin tarjoaminen asiakkailleen. Suomen puulajisto on luontaisesti melko yksipuolinen ja haluamme olla edistämässä koko luontaisen lajistomme hyödyntämistä metsien uudistamisessa. Jalot lehtipuut ovat yksi erityisen mielenkiintoinen lajiryhmä. Viime vuosina olemme nähneet esimerkiksi tammenterhojen kysynnän lisääntyvän. Somessa kiihkeänä käyvä keskustelu ilmastonmuutoksesta saattaa osaltaan vaikuttaa osaltaan kysynnän muutoksiin. Ylipäätään on kuitenkin positiivista, että metsien hyödyntäminen ja hoitaminen kiinnostaa laajaa metsänomistajakuntaa entistä enemmän.

Ensi vuosi on monella tavalla vedenjakajavuosi, mutta ennen kaikkea toivon vuosi.
Haluamme toivottaa kaikille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille erinomaisen hyvää uutta vuotta 2021.