Parasta siementä metsänuudistamiseen

Luonnonvarakeskus, Matti Haapanen: "Jalostushyödyt tutkimustiedon valossa" 

Tulokset osoittavat, että parhaaseen tulokseen päästään "Testattu"-luokan siemenellä. Lisäkasvua tulee keskimäärin 24% - se tarkoittaa jopa 17 vuotta lyhyempää kiertoaikaa, tai n. 100 m3 enemmän puuta hehtaarilta.
Kalvosarja tutkimustuloksista.

Myynnissä on nyt Etelä- ja Keski-Suomeen huippulaadukasta männynsiementä.
"Paras vaihtoehto metsänsä tuotosta ja terveydestä huolehtivalle
metsänomistajalle"!

NNA_2017_n.jpg