Siemenviljelysten käyttöalueet laajenevat

Luonnonvarakeskus on saanut valmiiksi hankkeen Uusika_sv302.jpg
Männyn siemenviljelysaineiston käyttöalueiden määrittely”. 

Hankkeen tavoitteena oli luoda uusimpaan tutkimustietoon perustuva menetelmä käyttöalueiden määrittelemiseksi. Evira ottaa menetelmän käyttöön ja julkaisee uudet käyttöaluekartat v. 2017 aikana.

Nykyiset käyttöalueet laajenevat, mutta varsin maltillisesti. Suurin muutos on tulossa siihen, että käyttöalueet muuttuvat enemmän leveyspiirien mukaiseksi. Muutos vaikuttaa eniten Suomen itärajan tuntumassa ja tulee lisäämään siemenviljelyssiementen saatavuutta esim. Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Siemenkauppaan nämä muutokset tulevat vaikuttamaan pääosin vasta keväällä 2018.