Siemenviljelykset

Historiaa

Metsänjalostus voimistui Suomessa 1950-luvulla, jolloin haluttiin parantaa metsien tuottoa ja vastata lisääntyneeseen puuntarpeeseen. Jalostus aloitettiin valitsemalla kantapuita, jotka olivat laadultaan ja kasvultaan parempia kuin saman metsikön muut puut. Näistä kantapuista tehtiin kasvullisesti vartteita, jolloin emopuun ominaisuudet siirtyivät 100%:sti jälkeläiseen. Näistä vartteista perustettiin ensimäiset siemenviljelykset 1950-luvun lopulla.

Siemen Forelian siemenviljelykset

Siemen Forelian vanhimmat siemenviljelykset ovat perustettu 1960-luvun alussa. Uusien siemenvilelysten perustamista jatketaan edelleen maa-, ja metsätalousministeriön siemenviljelysten perustamissuunnitelman mukaisesti. Männyn valiosiemenviljelysten perustaminen aloitettiin 1990-luvulla ja ensimmäiset niistä tuottavat jo siementä.   

Siemen Forelialla on siemenviljelyksiä noin 1800 hehtaaria. Maantieteellisesti eteläisin sijaitsee Inkoossa ja pohjoisin Tervolassa. Siemen Forelia tuottaa siementä koko Suomeen, pohjoisinta Lappia lukuunottamatta.