Mänty

Männyn jalostettua siementä on saatavilla eteläisestä Suomesta aina Sodankylän korkeudelle saakka. Tarjolla on sekä 1. sukupolven että 1,5. sukupolven valiosiementä. Lue lisää siemenoppaasta.

Valiosiemen

Perimältään ja fysiologialtaan erittäin korkealaatuista siemenviljelyssiementä. Tarjoaa parhaan mahdollisen kasvun ja laadun. Tuottaa metsikkösiemeneen verrattuna 25-30% suuremman tilavuuskasvun. Valiosiemenen laadun takaa valinta, parhaimmiston parhaimmisto, vain parhaat 1. sukupolven puut on valittu 1,5 sukupolven perustaksi. 

1. sukupolven siemen

Pitkäaikaisen jalostustyön tuloksena syntynyttä männyn 1. sukupolven siementä käytetään laajasti niin metsäkylvöihin kuin taimituotantoon. Jalostuksella saavutetut hyödyt ovat jopa 20% verrattuna metsikköalkuperään.