Jalot lehtipuut

Siemen Forelia on perustanut 2000-luvulla tammi-, vaahtera- ja tervaleppäsiemenviljelykset Etelä- ja Keski-Suomen metsänviljelyä varten. Viljelykset tuottavat siementä lähitulevaisuudessa. Siemenviljelyksiin on valittu laadultaan ja kasvuominaisuuksiltaan parhaita kantapuita. Näin varmistetaan hyvä kasvu sekä monimuotoisuus.